සින්හලින් ටයිප් කරමු singlish

New! Download Google Transliteration IME

ඊ මේල් එකට අදහස් ප්‍රකාශ කරන බොහෝ දෙනෙක් සිංග්ලිෂ් වලින් අදහස් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා දැකල තියනවා.

නමුත් ලේසියෙන්ම සිංහලෙන් type කරන්න පුළුවන් විධියක් ගැනයි මම මේ කියන්න යන්නේ (සමහරවිට මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවත් ඇති).

ඔබට අන්තර්ජාල පහසුකම තිබෙන නිසා

http://www.google.com/transliterate/Sinhalese ලිපිනය ඔස්සේ Google Transliteration වෙතට පිවිසෙන්න.

දැන් ඔබ කල යුත්තේ ඔබේ අදහස, එහි මැද ඇති ප්‍රදේශයේ සිංග්ලිෂ් වලින් type කර එක් වරක් space යෙදීම පමණි. මුලදී මෙය මදක් අපහසු සේ පෙනුනත් ඉතා ඉක්මනින් හුරු විය හැකියි.

උදාහරණයක් ලෙස ඔබට “තෙරුවන් සරණයි” වශයෙන් සිංහලෙන් ලබාගත යුතුනම් ඔබ කල යුත්තේ theruwan වශයෙන් ට්ය්පේ කර space යතුර එබීමයි. ඉන්පසු saranayi වශයෙන් කර space යතුර ඔබන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s