කනට දැනෙන්න සිංදු අහන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට පට්ටම Music Player එකක්.. ( Musix Match)

අපේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යාලුවන්ට තවත් පට්ටම Music Player එකක් තමයි දෙන්න යන්නේ.. මේකෙ Sound Quality එක ගැනනම් කියන්න දෙයක් නෑ.. සුප්පම තමයි.. ඒ වගේම සිංදුවල Lyrics එහෙමත් Auto ම Download කරන් පෙන්වන විදියට උනත් හදාගන්න පුලුවන්.. ඒර්හ් සිංහල සිංදු වලට නම් බෑ හොදේ..

අපි දෙන්නේ Free Version එක නෙමේ.. සල්ලි දීලා ගන්න ඕනි Premium Version එක තමයි අපි නොමිලේ දෙන්නේ..

ඔන්න එහෙනම් පහළින් බාගන්න…

Musix Match

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s