පුංචි plane එකකින් ලොකු fun එකක්

\

ඔන්න අදත් අපි ඔයාලට ලස්සනම ලස්සන් Game එකක් දෙන්න තමා යන්නේ.Game එක අයත් වෙන්නේ යහලුවෙනි Action and Advemture වලට.කරන්න නම් තියෙන්නේ Plane එලවන එක තමා.Game එකේ නම තමා Dog Fighter, Game එක හදලා තියෙන්නේ Paradox Inter. ආයතනයයි.
සමහර අය මේ Game Play එක කරලත් ඇතී.Game එක නිකන්ම නිකන් Plane Game එකක් නෙමේයි මේකේ විශේෂත්වය වන්නේ අපිට Control කරන්න තියෙන්නේ අර ලොකූ Planes නෙමේයි.පොඩිම පොඩි ඒත් වැඩ උපරීමයෙන්ම දාන Remote controlled Planes.ඔයාලට මේ Game එකේදී ගෙවල් ඇතුලේ,ගෙදර වත්තේ. ඔනෑම තැනක Fight කරන්න පුලුවන්.මේ අතර Game එක Multiplayer ගහන්නත් පුලුවන් නිසා සුපිරී Fun එකක් ගන්න පුලුවන්.
Graphics මට්ටම හොදටම් තියෙයි ඒ නිසා පද්ධතී අවශ්‍යයතාවයන් බලලා Download කරන්
 download now Torrent
a5a3e-download-button
System Requirements:
OS: Windows XP (SP2 or more), Windows Vista (SP1 or more), Windows 7
Processor: 2.0Ghz Dual Core
Memory: 1GB System RAM for Win XP, 2 GB for Vista/Windows 7
Graphics: 256MB DirectX® 9.0c compliant supporting Pixel Shader 2.0 or better
DirectX®: 9.0c (latest)
Hard Drive: 600MB or greater
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s